Archive for the Category » Hotarari 2016 «

HCL 2 din 07.01.2016

HOTARAREA NR.2 DIN 2016 privind  aprobarea  acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare  abugetului autofinantate pe anul 2015 din excedentul anilor precedeenti

HCL nr.1 din 07.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie

HCL 34 DIN 29.12.2015 privind aprobarea acoradrii unor facilitati fiscale  reprezentand anularea cotei de 73,3 % de la plata majorarilor de intarziere