Archive for » ianuarie, 2016 «

HCL 2 din 07.01.2016

HOTARAREA NR.2 DIN 2016 privind  aprobarea  acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare  abugetului autofinantate pe anul 2015 din excedentul anilor precedeenti

HCL nr.1 din 07.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie

HCL 34 DIN 29.12.2015 privind aprobarea acoradrii unor facilitati fiscale  reprezentand anularea cotei de 73,3 % de la plata majorarilor de intarziere

Anunt

Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului general al comunei Gheorghe Lazar pe anul 2016

BUGET LOCAL al comunei Gheorghe Lazar pe anul  2016

ANEXA BUGET AUTOFINANTATE – comuna Gheorghe Lazar pe anul 2016

ANEXA BUGET DEZVOLTARE – comuna Gheorghe Lazar  pe anul   2016

ANEXA BUGET FUNCTIONARE- comuna Gheorghe Lazar pe anul 206

Lista obiectivelor de investitii – comuna Gheorghe Lazar  pentru anul 2016

Anunt privind  elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gheorghe Lazar  si a listei de investitii pentru anul 2016.